Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
DN Debatt 9 augusti

”Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm”

DEBATT Fyra forskare: Regeringen bör införa koldioxidskatt för biobränslen från skogen och styrmedel som gör att mer skog får stå kvar.

”Skogsbruk bidrar till att vi uppnår klimatmålen”

REPLIK SLU-forskarna Peter Högberg och Tomas Lundmark: Artikelförfattarnas beräkningar bygger på en alltför vanligt förekommande felanalys.

”Förslagen går på tvärs mot nya IPCC-rapporten”

REPLIK Göran Berndes, Mattias Goldmann, Filip Johnsson och Anders Wijkman: Enligt rapporten bör skogsbaserade klimatåtgärder ses i ett långsiktigt perspektiv.

”Skogsavverkning är en förutsättning för hög klimatnytta”

REPLIK Kjell Andersson, Svenska bioenergiföreningen: Produkter och biobränslen som minskar användningen av fossila bränslen och cement ger klimatnytta.

”Ska förpackningar av papper ersättas av plast?”

REPLIK Fredrik Wikström, miljöforskare: Konsekvenserna för bortfallet av bioenergi samt trä- och pappersprodukter saknas i artikelförfattarnas kalkyl.

”Problemet med träden är att de är runda”

REPLIK Gunnar Wetterberg: Beskattar man användningen av de delar av stocken som blir över när man sågat bräder och plank minskar skogsägarnas intresse.

”Den svenska skogen gör störst klimatnytta om den står kvar”

SLUTREPLIK Fyra forskare: Politiska beslut som påverkar avverkningstakten är helt avgörande för hur vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser den närmaste tiden.