Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-07 20:29

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/debatt/repliker/debatten-har-inte-andrat-var-uppfattning/

Repliker

”Debatten har inte ändrat vår uppfattning”

SLUTREPLIK DN DEBATT 22/11. Digitaliseringen har kommit längre i Sverige än i många andra länder. Det är effektivt och bra. Men människor ska likafullt kunna lita på att den information de lämnar till svenska myndigheter förblir skyddade, oavsett i vilken form den bearbetas och lagras, skriver Nils Öberg, Försäkringskassan.

Mitt inlägg på DN Debatt den 22 november har mött ett stort och positivt gensvar. Enstaka kritiska röster har hörts. Låt mig kommentera dessa. 

Ett argument är att rättsläget inte är solklart, att det inte helt kan uteslutas att molntjänster går att förena med offentlighets- och sekretesslagen. Myndigheter fattar dock inte beslut i hopp om att prejudikatdomstolar om några år kanske slår fast att vi följer lagen. Vi tolkar och tillämpar de rättsregler som gäller här och nu. Den dagen lagar och rättspraxis vägleder oss i en annan riktning förhåller vi oss till dessa. Att regeringen bett en utredare titta närmare på frågan förändrar inte rättsläget.

Ett annat argument är att sannolikheten för att uppgifter röjs inte är jättestor. Sannolikhetslära har dock ingenting med saken att göra. Vi underlåter inte att skydda personuppgifter med hänvisning till att de kanske inte behöver skyddas. Myndigheter chansar sig inte fram i tillvaron.

Någon menar att teknikutvecklingen kommer att lösa problemet av sig självt. Så är det nog, men den affärsidé som i dag är den tillgängliga på marknaden, och som vi måste förhålla oss till, bygger på molnbaserade tjänster. Att dessa tids nog blir obsoleta löser inte vårt problem nu.

Ytterligare någon tillskriver Försäkringskassan egna intressen. Det är fel. Vi önskar oss helst av allt ett fortsatt partnerskap med våra IT-leverantörer. Kravet handlar om att deras produkter och tjänster med god marginal ska uppfylla alla krav på informationssäkerhet som gäller i offentlig verksamhet.

Ingen kritiker har dock kommenterat de fyra frågor Försäkringskassan lyft fram:

• Är det lämpligt att anförtro delar av samhällsbärande verksamhet till en tjänsteleverantör som står under en annan stats jurisdiktion, med möjligheter för den staten att utan vårt medgivande ta del av våra uppgifter?

• Är det lämpligt att svenska myndigheter till en kommersiell part överlåter beslut om att bestrida en begäran om utlämnande till tredjeländers myndigheter av i Sverige sekretesskyddade uppgifter?

• Är det lämpligt att svenska myndigheter inte har full kontroll och bestämmanderätt över vilka övriga tredjeländer som, genom avtal med myndigheter i tjänsteleverantörens ”hemland”, kan ta del av integritetskänsliga uppgifter och annan känslig information?

• Är det lämpligt att Sverige i praktiken överlåter lagstiftningsmakt beträffande behandlingen av svenska myndigheters uppgifter till ett tredjeland?

I vitboken om molntjänster redovisar vi Försäkringskassans svar. I grunden handlar det varken om teknik eller juridik. Frågan är större än så och rör vem som ska ha kontroll över information som hanteras i offentlig verksamhet. Det är det vi menar med begreppet digital suveränitet. 

Debatten har inte ändrat vår uppfattning. Digitaliseringen har kommit längre i Sverige än i många andra länder. Det är effektivt och bra. Men människor ska likafullt kunna lita på att den information de lämnar till svenska myndigheter förblir skyddade, oavsett i vilken form den bearbetas och lagras.