Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-14 17:17

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/ekonomi/fler-fastighetsmaklare-blir-anmalda/

Ekonomi

Fler fastighetsmäklare blir anmälda

Foto: Magnus Hallgren

Hittills i år har tio fastighetsmäklare blivit av med sin licens. Det är fler än någon gång tidigare under de senaste tio åren. 

Även antalet anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen från missnöjda säljare och köpare av bostäder har ökat. 

Att köpa en bostad är den största affär som de flesta människor kommer att göra.

Det gäller inte enbart det ekonomiska. En bostadsaffär är också en sak som kan väcka starka känslor och då kan det dra i väg med budgivning långt över vad egentligen köparen har råd med.

Och mitt i dragkampen mellan säljare och spekulanter står en person som ska vara upphöjd över stressen och de starka känslorna - den opartiska mäklaren. När någon part tycker att något har gått snett i affären är det lätt hänt att den personen gör en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen (FM), som är mäklarkårens tillsynsmyndighet.

Sedan 2013 har antalet anmälningar till FMI ökat år för år. År 2013 fick FMI in 259 anmälningar. I fjol var det 566 anmälningar och till och med oktober i år 499 stycken. 

Antalet beslut i FMI:s disciplinnämnd har dock varierat mer, men även där är det en ökande trend sedan 2013. 

Grovt räknat leder var fjärde anmälan till en påföljd, allt från en erinran till att mäklarens licens återkallas. Det senare innebär att personen i fråga inte längre kan kalla sig fastighetsmäklare.

Den vanligaste påföljden är dock varning, som är strängare än en erinran.

Visserligen har antalet fastighetsmäklare ökat under perioden, men inte alls i lika stor omfattning som anmälningarna och fällningarna.

Det är anmälaren själv som bestämmer under vilken rubrik som anmälaren hamnar och den enskilt vanligaste är god fastighetsmäklarsed.

– Det är ett begrepp som innefattar allt som en mäklare ska förhålla sig till i sitt förmedlingsuppdrag. Nästan en typ av ”övrig kategori” kan man säga, säger Anders Astonsson, kommunikatör på FMI.

Samma sak kan också sägas om den näst vanligaste kategorin: Mäklarens agerande. Både dessa är allmänt hållna men FMI har granskat vad som oftast ligger bakom.

– Det vi tycker är det mest intressanta att titta på är just de mer konkreta punkterna och då är det pris i marknadsföring och hur budgivningen går till som kommer högt upp på listan, säger Astonsson.

– De har toppat listan i ganska många år nu, tillägger han.

Pris i marknadsföring är det utropspris som ett objekt har. Under de år när priserna steg kraftigt ledde det ofta till att budgivningen blev häftig. Då kom också anklagelserna om att mäklare satte ut ”lockpriser” - just för att dra igång en snabb budgivning som trissade upp slutpriset.

– Det har fortsatt att öka lite grann även efter det att marknaden hade stabiliserats, säger Astonsson

När det gäller anmälningar som handlar om budgivning och lockpriser är det ofta köpare som klagar – eller så kommer de från spekulanter som hoppar av när budgivningen har nått nivåer som de inte hade räknat med.

– Då tycker man att mäklaren satt ett för lågt utgångspris och då skickar man in en anmälan. Det är väldigt vanligt att vi får sådana anmälningar, säger Astonsson.

Han tror också att bostadsspekulanter blivit mer medveta konsumenter, i synnerhet som just lockpriser har debatterats rätt mycket de senaste åren. De studerar objekten på näten och ser när något ligger ”för lågt” i jämförelse med andra likande objekt.

En mäklare ska vara opartisk men är samtidigt anlitad av säljaren. Kan man räkna med att mäklaren verkligen är opartisk?

– Det står i lagen att mäklaren ska särskilt värna säljarens ekonomiska intressen. Redan där finns en liten vinkel åt det hållet, så att säga, påpekar Astonsson.

– Men självklart ska mäklaren driva uppdraget så opartiskt som möjligt, tillägger han.

En fråga som ständigt aktualiseras på FMI är den om köparens undersökningsplikt och mäklarens upplysningsskyldighet. 

Mäklare har inte en plikt att undersöka bostaden.

– Nej, men däremot en upplysningsskyldighet har de när det gäller sådant som de känner till och som kan påverka en affär, säger Astonsson.

– Men undersökningsplikten ligger hos köparen helt och hållet - och den är ganska omfattande, avslutar han.