Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-22 10:25

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/familj/till-minne-gunnar-telerud/

Familj

Till minne: Gunnar Telerud

Vår avhållne vän och Timmermansbroder, chefjuristen Gunnar Telerud, Stockholm, har i en ålder av 79 år för alltid lämnat oss. Han efterlämnar livskamraten Heidy Tordendahl och barnen Ulrika och Mikael med familjer.

Gunnar föddes i Stockholm där han levde och gick i skolan. Efter studentexamen vid Beskowska skolan 1959 valde Gunnar att studera juridik och avlade jur kand-examen 1966 vid Stockholms universitet.

Efter tingsmeritering vid Södra Roslags tingsrätt 1966–1969 startade Gunnars juridiska karriär. Först som förbundsjurist vid Sveriges Köpmannaförbund och sedan som bolagsjurist vid Boliden AB. Åren 1978–1988 var Gunnar chefjurist vid OKG AB och tillika medlem i koncernledningen.

Rörande försäkringsfrågor och kärnkraftindustrin, kom Gunnar att bli en kompetensens frontfigur vilket ledde till många och uppskattade internationella föreläsningar.

Gunnar hade många intressen, inte minst sport och då särskilt fotboll, löpning och badminton. Men kanske var Gunnars största intresse Timmermansorden. Ett sällskap främst för extern och intern hjälpverksamhet och socialt umgänge. Där kom han att verka under mer än 50 år i olika ledande positioner och nådde såväl det allra högsta ämbetet som den allra högsta värdigheten.

Att Gunnar gjorde det berodde säkert på att han hade ett ovanligt stort och varmt hjärta, ett hjärta som rymde och inkluderade alla. Han var mentor, estradör, en fantastisk talare och de senaste åren även nestor för såväl yngre som äldre Timmermansbröder. Gunnar tog sig alltid tid att vägleda och hjälpa alla. För yngre Timmermansbröder gjorde han det på ett sätt som var unikt för en person med hans ställning vilket också på ett tydligt sätt visade på Gunnars stora engagemang och djupa och äkta människokärlek.

Inom Timmermansorden kom Gunnar att få många vänner och han gav alla som behövde hjälp sitt stöd. Han gjorde det personligen och genom sitt djupa engagemang inom Timmermansordens medlemsomsorg.

Gunnar var vänfast och en fantastisk sällskapsmänniska. Gunnar såg sina medmänniskor på ett för nutiden unikt sätt. Gunnar hade även en stark tro och ett positivt sinnelag som fångas i hans klara och tydliga valspråk: ”Tro och hoppas”.

Saknaden efter Gunnar, vår gode vän och ledsagare är mycket stor och vi känner tacksamhet över att ha haft Gunnar som vän, mentor och föredöme under många år.