Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 03:08

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/nyheter/sverige/brunnsparken-byggs-om-for-25-miljoner-sa-ska-den-se-ut/

Sverige

Brunnsparken byggs om för 25 miljoner – så ska den se ut

Bild 1 av 2 Gångstråken ska visa vägen mot hållplatserna.
Foto: White Arkitekter
Bild 2 av 2 Brunnsparken innan ombyggnaden
Foto: Peter Svensson.jpg

Drogförsäljning, stölder och otrygghet. Det är några av problemen som förknippas med en av Göteborgs mest centrala platser. Nu lägger kommunen 25 miljoner på att göra Brunnsparken mer attraktiv och tillgänglig. 

Inklämd mellan spårvagnslinjer, kanalen och alldeles intill köpcentret Nordstan har Brunnsparken länge upplevts som en stökig plats i centrala Göteborg. 

– Det är ingen barnfamilj som skulle sätta sig där för att ta en glass, sa exempelvis Helene Ramsmo, göteborgspolis, i en intervju i Göteborgs-Posten 2017.

Samma år inledde Göteborgs stad en förstudie om hur platsen skulle utvecklas för att bli mer välkomnande och trygg. 

Resultatet kan nu ses på skisserna på avspärrningarna runt parken som sattes upp i samband med byggstarten i början av augusti.

– Vi tyckte att det var väldigt tråkigt att det fanns en park i hjärtat av Göteborg som inte användes. Vi försöker nu öppna upp, göra ljusare och trevligare, säger Johan Blomqvist, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Han menar att ett av problemen med parken var att träden som hade planterats under 90-talet aldrig växte. 

– Brunnsparken var uppbyggd som en park i fransk stil med trädrader och grus emellan. Träden kunde potentiellt bli stora men eftersom det inte hände blev det istället väldigt mörkt. Den ursprungliga gestaltningstanken fallerade.

Gångstråk och perennrabatter ska göra parken mer tillgänglig. Foto: White arkitekter

Den nya Brunnsparken ska ha stenbeläggning istället för grus. Över hela ytan kommer det att placeras upphöjda perennrabatter med sittplatser.

– Tanken är integrera hållplatsläget med parken för att på så sätt inkludera de som väntar på spårvagnar i parken.

Kan du se framför dig barnfamiljer som sätter sig för att äta glass där?

– Det hoppas jag verkligen. Självklart kommer man inte åt alla problem genom att bygga om. Där måste polisen och stadsdelen vara med. Men detta kan ses som en början. 

Enligt Niels de Bruin på White Arkitekter, som har utformat den nya Brunnsparken, är designen en balansgång mellan att bevara de kulturhistoriska värdena och anpassa parken till dagens behov. 

– Det är Göteborgs första offentliga park och vi kände att det var viktigt att den skulle upplevas som en park. Förr i tiden var den mer som en grön oas men nu är Brunnsparken också en stor spårvagnshub och måste fungera för de moderna resenärerna. 

Brunnsparkens nya utformning. Foto: White Arkitekter

Arkitekterna fokuserade på att öppna upp, skapa mer grönska och gångstråk som löper diagonalt över parkytan för att underlätta rörligheten.

– Det kommer finnas tre öppna ytor med sittplatser och på sikt kanske uteserveringar. Vi har också tittat på belysning och hur vi kan göra så att det känns tryggt att vistas där kvällstid.

Upprustningen väntas kosta 25 miljoner kronor och invigningen planeras till sommaren 2020. Kollektivtrafiken kommer inte att påverkas.