Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-19 06:15

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/nyheter/sverige/darfor-rostar-centerpartiet-nej-till-klimatnodlage-i-goteborg/

Sverige

Därför röstar Centerpartiet nej till klimatnödläge i Göteborg

Bild 1 av 2 Centerpartiets Naod Habtemichael på fundamentet till Gustav II Adolf-statyn framför Stadshuset i Göteborg.
Foto: Lars Näslund
Bild 2 av 2
Foto: Magnus Hallgren

Göteborgs stads yngsta kommunalråd är just nu ansvarigt för det kanske mest ödesmättade politikområdet av alla, klimatet.

Men 24-årige centerpartisten Naod Habtemichael säger nej till kravet på att utlysa klimatnödläge.

– Vi välkomnar engagemanget som lyfts på senare tid men det är väldigt oklart vad förslaget innebär, säger han när DN träffar honom för en intervju om miljö- och klimatpolitiken i Göteborg.

Frågan om att utlysa klimatnödläge drivs i många storstäder globalt – som New York, Krakow, Sydney – och 1 maj röstade underhuset i Storbritannien ja till proklamationen för landet som helhet. Irland har gjort detsamma. Tidigare i veckan sa Stockholms moderata finansborgarråd att huvudstaden ansluter sig till ”globalt klimatnödläge”.  

I Göteborg väcktes frågan i våras genom ett medborgarförslag som snabbt fick många underskrifter och den har i Stadshuset drivis hårt av Vänster- och Miljöpartiet liksom Feministiskt initiativ och enligt sajten Parets4future pågår politiska processer i 27 svenska kommuner. I en debattartikel motiverade personer och organisationer bakom medborgarförslaget: ”Vi vill att Göteborg stad nu tar politiskt och samhälleligt ansvar: Erkänn klimatnödläget, sänk utsläppen rejält och börja jobba för att upplysa befolkningen. Då kan vi få ett brett stöd för en verklig omställning och ett tryggt liv även för framtida generationer”.

Nästa torsdag ska kommunfullmäktige votera om förslaget. Men då kommer alltså Centerpartiet, liksom övriga Alliansen som C styr tillsammans med, att rösta nej. När miljö- och klimatnämnden 27 augusti röstade om frågan skulle lyftas till fullmäktige anslöt sig Socialdemokraterna till V och MP. Men hur S kommer att rösta där är ännu inte avgjort, uppger de för DN. 

Klimatansvaret i kommunstyrelsen ligger på Centerpartiet och fram till årsskiftet vikarierar Naod Habtemichael på den posten under Emmyly Bönfors föräldraledighet. Han är också ordförande för kommunstyrelsens arbetsgrupp Fossilfritt Göteborg.

Varför säger ni, som har miljö- och klimatfrågan högt på er partiagenda, nej?  

Nödlägesförslaget tar upp tre olika saker, alla dessa uppfyller vi utom själva utlysningen. Ett uttalat nödläge har ingen praktisk innebörd, förutom att det späder på oro. Just nu reviderar vi stadens klimatstrategiska och -miljöprogram. Vi håller även på att införa ett miljöledningssystem där vi bättre kan följa upp alla delar av kommunens eget arbete med de här frågorna.

Ser du kravet som en tom symbolhandling?  

– Ja. Det bästa sättet att bemöta klimatfrågan, vår tids ödesfråga, är genom reformer och politiska förslag och samverkan med akademi och stad, inte att rösta fram förslag som man själv inte vet vad de innebär i praktiken. Göteborgs kommun jobbar för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Naod Habtemichael vikarierar som kommunalråd för Centern. Han är även ordförande för Centerstudenter. Foto: Lars Näslund

Ok, inget klimatnödläge, men vad svarar ni alla som känner att det går för långsamt?

– Att vi jobbar på olika fronter i samråd med akademin, näringslivet och civilsamhället om hur vi kan bli en mer hållbar stad. Det ska till exempel vara lätt att göra rätt. Som med sopsortering och pendelparkeringar. Det gäller att göra konkret politik snarare än symboliska akter. Vi har samma målbild som till exempel Miljöpartiet men våra vägar skiljer sig åt. Jag är teknikoptimist och tror på att industrin och andra ställer om. Det kräver också att vi från politikens sida är på tårna och det tycker jag vi är. 

Nyligen markerade Naod Habtemichael även i en annan het lokal miljöfråga där Miljöpartiet kräver utökade så kallade miljözoner i centrala staden eftersom mätningar visar att det kan bli svårt att klara tillräckligt ren luft för förskolor och skolor som planeras byggas i närheten av Götaleden (E45), en tungt trafikerad väg som just nu läggs i tunnel.

Ändå skriver Centerpartiet på sin sajt att man ”vill trygga luftkvalitén i centrala Göteborg. Vi vill att luften ska vara ren och hålla hög kvalité i vår stadsmiljö vilket är viktigt för bland annat barn och äldres hälsa”.

Varför då säga nej till att utöka miljözonerna? 

– Det där exemplet handlar om att E45:an är en statlig väg, miljöpartisterna får ringa sina partivänner i Rosenbad. Men visst, de lyfter en viktig fråga om brister i god luftkvalitet, den tar vi på största allvar.

I Volvos hemstad är sedan flera år ”slaget om bilen” central i den politiska debatten. Många talar om att ”den perfekta stormen” seglat upp där trängselskatter för finansiering av tågtunneln Västlänken, kraftig minskning av antalet parkeringsplatser och höjda p-avgifter samtidigt som flera stora byggprojekt stökar till det för trafiken har satt centrumhandeln under hård press.

Argumentet att ”nu har bara de rika råd att köra bil i Göteborg” hördes i valrörelsen och Moderaterna lovade att ”sänka p-avgifterna den första timmen i centrala staden med hälften, frysa taxorna och behålla boendeparkeringen”.

Naod Habtemichael säger att ”det är en svår fråga på många sätt”.

 – I och med att staden varit eftersatt med infrastrukturinvesteringar senaste decenniet så är det mycket som händer på en gång nu. Just nu handlar det framför allt om att förbättra framkomligheten för cyklister, kollektivresande och bilister. Trafikstrategin som staden jobbar efter säger att andelen hållbart resande ska öka. 

Vad svarar du på oron från centrumhandeln?

– Det är såklart något vi diskuterar med aktörerna. På kort sikt handlar det om att staden har en fortsatt dialog och förbättrar framkomligheten. På längre sikt handlar det om att ta vara på all den kompetens som finns i Göteborg och bejaka en elektrifieringsboom, det skulle förbättra läget enormt, till exempel skulle transporter kunna köra nattetid. Centern är inte emot bilen som sådan, utan vi vill få bort den miljöskadliga sidan hos den.

Debatten om hur just cykeln samspelar i trafikrummet går het i Göteborg, precis som i Stockholm. I sitt lokala program skriver Centern att Göteborg år 2025 ska ”vara Sveriges främsta cykelstad” och att ”trafikpolitiken måste planera för cyklismen enskilt i stället för att tro att det hör samman med gångtrafiken”.

Är du bekymrad över hur cyklister och gående ska samsas? 

– Knäckfrågan är hur man kan främja cyklandet just nu, under en så intensiv byggprocess som vi har i Göteborg, den andra är hur förbättra cykelsäkerheten? Den har stagnerat senaste åren. Vi behöver jobba på olika håll med den. Med skyltningar, ljus och annat. Men det är inte min allmänna åsikt att för många cyklister kör för fort. Har man sett cyklister i Stockholm tycker man att alla i Göteborg är ”görgoa”.

Du är ordförande för arbetsgruppen Fossilfritt Göteborg? Vad gör ni där?

– Ett par av våra förslag kommer upp på kommunstyrelsens möte i veckan. Ett handlar om hållbart byggande, det som fullmäktige ska anta är ett pilotprojekt för att minska stadens klimatavtryck i byggprocessen. Det andra handlar om att jobba mer övergripande när det gäller inköp och upphandling, både för att spara pengar och handla mer hållbart.

Vid sidan om uppdraget som vikarierande kommunalråd är Naod Habtemichael inne på andra året som ordförande för Centerstudenter i Sverige. Som sådan deltar han i Annie Lööfs partistyrelses arbete. I januari väckte han och kollegerna i Centerstudenters ledning allmän uppmärksamhet och viss irritation hos partiledningen genom att i motsats till övriga ombud rösta för att att Centern skulle stödja Ulf Kristersson som statsminister.

Men den stridsyxan verkar nedgrävd. 

– Idédiskussionen då väckte stort intresse. Men nu är den där frågan avgjord. Jag har imponerats av att Annie Lööf verkar tänka långsiktigt, hon har en agenda att förändra.

Under nyligen avslutade Centerstämman i Karlstad opponerade han och Centerstudenter återigen mot partiledningen – nu med kritik mot de många olika undantag i skattepolitiken som partiet lanserat. 

Vilka reaktioner mötte du?

– Det blev faktiskt snällt. Många kom fram efteråt och tyckte att de var fantastiskt med vårt nytänk, folk sa att vi är så drivna, det var jättekul. 

Bytte du några ord med Annie Lööf?

– Jo, men inget om politik.