Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 22:05

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/sthlm/forlossningen-pa-st-goran-hade-kunnat-oppna-ett-ar-tidigare/

STHLM

Förlossningen på S:t Göran hade kunnat öppna ett år tidigare

S:t Görans sjukhus. Foto: Magnus Hallgren

Den nya förlossningsenheten på S:t Göran hade kunnat öppnas ett år tidigare, men enligt Region Stockholm finns inte behovet förrän 2022. Politiska diskussioner om avtalsformen uppges också ha försenat beslutet. 

Enligt Barnmorskeförbundet måste barnmorskor få påverka den nya enheten, om de som lämnat förlossningsvården ska lockas tillbaka – annars väntar en ny personalkarusell.

I slutet av augusti fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om en ny förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus. Förlossningsenheten ska till en början klara av 2.000 förlossningar och öppnas under 2022. 

– Det är ingen tvekan om att vi kommer att kunna öppna i januari 2022, säger Lennart Wennerström, chefläkare på Capio S:t Görans sjukhus. 

I Region Stockholm har det funnits en brist på 3.000 förlossningsplatser sedan BB Sophia stängde 2016. Den nya enheten på S:t Göran är dessutom försenad med fem år i förhållande till ursprungsplanerna. Men Lennart Wennerström säger att förlossningen hade kunnat öppnas tidigare.

– Vi hade kunnat starta 2021. Men nu har förlossningsprognosen skrivits ner, så regionen tycker inte att man behöver enheten före 2022 och i liten skala.

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) säger att den nya enheten ska fylla behovet av förlossningsplatser. Då förlossningsprognosen för åren fram till 2029 skrevs ner i juni, i förhållande till tidigare beräkningar behövs inte enheten förrän 2022. En långsam uppbyggnad, då 2.000 förlossningar per år byggs ut stegvis till 4.000, bedöms vara bra för att klara bemanningen.

– Vi har i förlossningsplanen sett ett minskat antal förlossningar i förhållande till tidigare. Jag tror att många barnmorskor vill vara med och bygga upp en ny förlossningsenhet, men en långsam uppbyggnad möjliggör bemanningen framför allt av barnmorskor på ett ordnat sätt, säger Starbrink.

– Vår förvaltning bedömer att de platser vi har i förlossningsvården räcker. Vi har toppar framför allt på sommaren men de löser vi inte genom att öppna en ny förlossningsenhet. 

Att många barn föds under våren och sommaren har varit en realitet under lång tid. Bör man inte ha marginaler för att klara topparna? 

– Men det löser man inte med fler rum. Det handlar om att kunna rekrytera fler barnmorskor. 

Som DN tidigare berättat, har en politiskt känslig fråga rört avtalsformen mellan landstinget och Capio S:t Göran, vilket enligt DN:s källor har diskuterats i flera år. Förvaltningen föreslog tidigt att förlossningskliniken skulle bedrivas utanför vårdvalet, för att kunna ge S:t Göran förlossningsuppdraget. En vårdvalslösning hade kunnat öppna för andra vårdgivare att bedriva förlossningsvård på S:t Göran. 

– Det kan inte vara inom vårdvalet om Capio ska driva verksamheten. Vi kan lägga till förlossningsuppdraget i Capios nuvarande avtal, för avtalet är skrivet så. Men slutligen är det politiken som fattar beslut, sa Stefan Strandfelt, avtalshandläggare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen till DN 2017. 

När nu enheten ska öppna blir det utanför det ideologiskt drivna vårdvalet, då S:t Göran:s förlossning kommer att ingå i det vårdavtal som Capio S:t Göran redan har med Region Stockholm. Oppositionsregionrådet Talla Alkurdi (S) vittnar om långa politiska diskussioner. 

– Det här beslutet hade kunnat fattas för länge sedan, om man i den blågröna majoriteten inte hade varit så ideologiskt fast i vårdvalet. Jag har suttit på möten där det diskuterats om varför man inte kunnat göra det inom ersättningsmodellen med vårdval . För oss är det ett bevis på hur vårdvalet förhindrar långsiktig planering, säger Talla Alkurdi. 

Liberalerna förnekar dock att politiska diskussioner fördröjt beslutet. 

S:t Göran blir en så kallad lågriskenhet inriktad på förlossningar bara från vecka 37. Neonatalvård kommer inte finnas, utan ska utföras av Södersjukhuset. Någon speciell inriktning för den enheten har inte diskuterats, säger Lennart Wennerström.

Rekryteringen kommer att börja under hösten, i första hand av nyckelpersoner. Personalen måste också utbildas eller uppdatera kunskaperna i anestesi och förlossning.

Ia Jeppsson, ordförande i Barnmorskeförbundets lokalavdelning i Stockholm, säger att den nya förlossningsenheten väcker många frågor. Ett förestående möte med Starbrink hoppas hon ska ge några svar. 

– Hur ska man få barnmorskor dit - barnmorskorna räcker ju inte till de enheter vi har nu, säger Ia Jeppsson, och nämner olika tänkbara scenarier. 

Hon pekar på att nyutexaminerade barnmorskor i nuläget flyr förlossningsenheterna, och att många barnmorskor som lämnade Stockholms förlossningsvård vid BB Sophias stängning ännu inte återvänt. För de som i dag arbetar i förlossningsvården tror hon att BB S:t Göran framstår som ett attraktivt alternativ. 

– Det är alltid intressant med något nytt och de flesta är ganska missnöjda med nuvarande arbetsgivare. Men för att locka tillbaka de barnmorskor som nu arbetar med annat och få de nya att våga, krävs att det blir en verksamhet med en födande i taget per barnmorska, alternativa arbetstidmodeller och god löneutveckling, säger Ia Jeppsson, och fortsätter: 

– Gör man inte det, så sätts personalkarusellen igång igen - med befintlig personal som går runt. 

Läs mer: Barnmorskan: Politiker ser bara siffror, vi saknar resurser