Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-07 21:05

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/sthlm/majoritet-i-lanet-vill-inte-ha-fler-grannar/

STHLM

Majoritet i länet vill inte ha fler grannar

I Sundbyberg får i snitt 5.819 invånare samsas på varje kvadratkilometer. Foto: Hasse Holmberg/TT

Trängseln är störst i Sundbyberg med 5.819 personer per kvadratkilometer – i Norrtälje däremot kan 31 invånare breda ut sig på varje kvadratkilometer. Samtidigt vill en majoritet av länsborna inte ha fler grannar i sitt närområde. Det visar länsstyrelsens stora medborgarundersökning.

– Befolkningsökningen och byggandet har påverkat länet enormt mycket, det här är första gången vi frågar om invånarnas attityder till det, säger Gunhild Graseman, analytiker på länsstyrelsen.

I dag bor knappt 2,4 miljoner människor i Stockholms län. Befolkningen har ökat med en halv miljon under 2000-talet och väntas år 2040 uppgå till närmare 3 miljoner.

Befolkningstätheten i länet har vuxit från 280 invånare per kvadratkilometer vid millennieskiftet till dagens 360. Motsvarande i Skåne, länet med näst högst befolkningstäthet, är 124 invånare per kvadratkilometer.

Variationerna är stora även inom Stockholms län, befolkningstätheten växlar mellan Sundbybergs 5.819 invånare per kvadratkilometer och Norrtäljes 31. Även Stockholms stad och Solna ät tätbefolkade, med 5.140 respektive 4.199 personer per kvadratkilometer medan det i Nykvarn, Nynäshamn och Vallentuna är färre än 100.

Satt i relation till folkmängd var det i Sundbyberg, Upplands-Bro, Värmdö, Järfälla och Nykvarn det byggdes mest 2015–2018.

Länsborna är kluvna till befolkningsökningen. Knappt hälften, 45 procent, ser gärna att länets befolkning ökar samtidigt som en lika stor andel är negativ. Allra mest positiva är de med utländsk bakgrund där 55 procent gärna ser att befolkningen i länet ökar. Även de unga i åldrarna 18–30 är övervägande positiva. De minst positiva finns bland de som är 65 år och äldre samt de som har svensk bakgrund.

I Stockholms stad är hälften av kommuninvånarna positiva till att länets befolkning ökar, jämfört med runt var tredje i Nykvarn, Ekerö, Lidingö och Järfälla. Störst motstånd mot befolkningsökning i egna närområdet tycks finnas i Lidingö, Tyresö, Täby, Ekerö och Vaxholm.

Lidingö är en av de kommuner där motståndet mot befolkningsökning är som störst. Foto: Lisa Mattisson

Däremot ser en tydlig majoritet om 75 procent gärna att det byggs fler bostäder i länet. De unga är ojämförligt mest positiva till att det byggs.

– Det är bara 18 procent som är emot att det byggs fler bostäder i länet. En majoritet är också för att det byggs i den egna kommunen men när det gäller byggande i det egna närområdet är det lika vanligt att man är positiv som negativ. Så även om bostadsbyggande är efterlängtat så är det mer efterlängtat utanför det egna närområdet, säger Gunhild Graseman.

Generellt gäller att man är mer positiv vid större avstånd. Knappt hälften av länsborna, 45 procent, ser gärna att länets befolkning ökar, medan bara drygt var tredje har samma inställning till befolkningsökning i det egna närområdet.

Ändå är hälften av länsborna positiva till att det byggs i det egna närområdet – ”hellre bostäder än människor”, skriver länsstyrelsen i sin rapport. Samtidigt är det en fjärdedel som tydligt motsätter sig en ökad befolkning respektive ett ökat bostadsbyggande i det egna området.

Det är i Lidingö, Vaxholm, Järfälla, Ekerö, Danderyd, Tyresö och Värmdö som motståndet mot bostadsbyggande i det egna närområdet är som störst. Och de som bor i lägenhet är i större utsträckning positiva till bostadsbyggande i närområdet jämfört med personer som bor i villa eller radhus.

19 procent i länet som helhet och runt var fjärde bland de unga och de med utländsk bakgrund känner sig trångbodda, men bara åtta procent av de som är 65 år eller äldre. På kommunnivå tycks trångboddhet mest utbredd i Botkyrka och Sundbyberg, där uppger 29 respektive 26 procent att de bor trångt.

De allra flesta länsbor, nio av tio, trivs överlag med det boende de har. En av tio uppger dock att de trivs i ganska eller mycket låg grad. Andelarna har bara förändrats marginellt under de senaste åtta åren.

Sett endast till de som svarat att de trivs med sitt boende i mycket hög grad gäller det sju av tio i Danderyd och Vaxholm, jämfört med fyra av tio i Botkyrka och Södertälje.

– De som är mellan 65 och 85 trivs i högre grad med sina bostäder, de tycker att bostadskostnaden är godtagbar och de vill inte flytta, säger Gunhild Graseman. 

Sju av tio i Vaxholm trivs med sitt boende – att jämföra med Borkyrka och Södertälje där bara fyra av tio trivs. Foto: Elin Åberg

En majoritet om två tredjedelar av länsborna har ingen önskan om att flytta ifrån det område där de bor i dag. Minst benägna att byta område är de i Danderyd, Täby och Vaxholm där åtta av tio vill stanna och endast runt var tionde flytta. I Botkyrka och Sigtuna vill däremot var tredje flytta.

Trygghet är det som värdesätts allra högst när det gäller boendet. I princip samtliga ser det som viktigt och 84 procent ser det som mycket viktigt. Att bo nära kollektivtrafik är också högt skattat.

Närhet till affärer och service uppskattas av de flesta även om yngre kvinnor och äldre av båda könen värdesätter det högre. Exempelvis anser 44 procent av de medelålders männen att det är mycket viktigt att bo nära affärer och service jämfört med 69 procent av de äldre kvinnorna.

Att området är barnvänligt betonas främst i Botkyrka, här ser åtta av tio det som viktigt, hälften som mycket viktigt.

Läs mer: Kartläggning: Sverige hjälper inte unga till att få köpa första bostaden 

Läs mer: Tiotusentals unga bor kvar hemma ofrivilligt 

Läs mer: 26-åriga Freja fick flytta hem igen