Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-16 22:07

Artikelns ursprungsadress: https://finaldestinationblogmagazine.com/sthlm/smugglare-forsoker-lura-tullen-med-vanliga-segelbatar/

STHLM

Smugglare försöker lura tullen med vanliga segelbåtar

Bild 1 av 2 I segelbåten som bar litauisk flagg hade man stuvat 1.569. 800 cigaretter. När tullkriminalen gick igenom gps:en ombord kunde man se att båten gjort sju resor över Östersjön.
Foto: Tullverket
Bild 2 av 2 Den inre spaning som Kustbevakningen ägnar sig åt går bland annat ut på ”profilera” oidentifierade båtar. Kustbevakare Mikael Hollingworth, till vänster, var med om att göra ett beslag på drygt 1,5 miljoner cigaretter – Mikael Lybeck utredde ärendet som ledde till att en litauisk man fick fängelse.
Foto: Kevin Chang

Det skulle kunna ha varit vilken segelbåt som helst – den 50 fot långa Bavaria som i juni i år närmade sig Nynäshamn.

Men Kustbevakningen fattade misstankar. Och hittade 1,6 miljoner smuggelcigaretter ombord. 

Det var ett av två större beslag som gjorts i Östersjön under det senaste året.

Horisonten avtecknar sig som ett gråblått pennstreck på den blanka havsytan. Kustbevakningens övervakningsfartyg KBV 313 stävar ut från bevakningsstationen i Oxelösund.

Befälhavaren Martin Hollingworth står på kommandobryggan, redo för ännu ett tre dygn långt arbetspass. Han vet att vad som helst kan hända och besättningen står i ständig beredskap, både när det gäller att rädda liv och havsmiljö vid eventuella olyckor och oljeutsläpp.

Han vet en sak till – under hela arbetspasset kommer man att ägna sig åt inre spaning. I Kustbevakningens värld innebär det att övervaka sjötrafiken och att ”profilera” oidentifierade fartyg. Det ingår i deras brottsbekämpande uppdrag. Kustbevakningen är tullens förlängda arm till sjöss.

Det senaste året har det arbetet lett till två stora beslag av cigaretter – smugglade över Östersjön i segelbåtar som mycket väl skulle kunna ha passerat som vilka nöjesseglare som helst.

De två beslagen är bara några av flera större beslag som gjorts under det senaste året. Hittills i år har Tullverket konfiskerat 26 miljoner cigaretter i Sverige. Det är fler än under hela förra året, då knappa 24 miljoner cigaretter togs i beslag enligt Tullverkets statistik.

Bild 1 av 2 Det fanns knappt något utrymme kvar inne i segelbåten, som framfördes av två män, en hemmahörande i Belarus och en i Ukraina. Båda dömdes till fängelse i ett år och fyra månader.
Foto: Polisen
Bild 2 av 2 Strax utanför Nynäshamn, i juni i år, stoppade Kustbevakningen en segelbåt med 150 kartonger fyllda med cigarettlimpor. 1.610.000 cigaretter kunde tullen räkna till.
Foto: Polisen

Av årets beslag har 15 miljoner cigaretter gjorts i Stockholms län. Huvuddelen tas i last- och skåpbilarna i hamnarna i Kapellskär, Frihamnen och Nynäshamn. 

– Att smuggla cigaretter i segelbåt är mer komplicerat. Visserligen finns det många ställen att gömma sig på i skärgården, men det krävs sjövana och att man kan navigera, konstaterar Martin Hollingworth. 

Kustbevakaren Martin Hollingworth och Martin Lybeck, utredare på tullkriminalen utbyter erfarenheter ombord på övervakningsfartyget KBV 313. Senaste året har två stora beslag av smuggelcigaretter gjorts från seglande fritidsbåtar. Foto: Kevin Chang

Han var med när det första stora beslaget skedde den 3 september förra året. När en oidentifierad segelbåt dök upp på radarn beslutade han sig för att ”bakspåra” den via Sjöbasis, Kustbevakningens övervakningssystem.

Båtens rutt stack ut, den såg ut att komma från Baltikum och internationellt vatten, via en kurs mellan Öland och Gotland, vilket väckte misstankar hos kustbevakarna.

– Vi beslutade oss för att göra en kontrollvisitation, berättar Martin Hollingworth.

Ombord befann sig tre litauiska medborgare – och närmare 1,6 miljoner cigaretter. Den brottsutredningen som tullkriminalen sedan gjorde visade att båten avseglat från Klaipeda i Litauen, att den stannat i nära två timmar på en position ute på internationellt vatten och sedan satt kurs mot den svenska ostkusten.

I förhör hävdade skepparen att för honom kända män i Litauen hotat med att kidnappa hans barnbarn om han inte genomförde seglatsen. Han berättade också att cigaretterna hade lastats över till hans segelbåt från en rysk fiskebåt.

Skepparen fick fängelse och hans segelbåt, som rymde drygt 1,5 miljoner cigaretter, ligger sedan i september förra året kvar i Oxelösund. Foto: Kevin Chang

Tullverkets utredning visade också att samma båt gjort samma resa minst sex gånger tidigare samma år. Det gick inte att bevisa att de seglatserna inneburit smuggling av cigaretter – men Mikael Lybeck, brottsutredaren på tullkriminalen som utredde ärendet, bekräftar att misstankarna var starka:

– De hade packat och stuvat kartongerna med cigaretterna på ett sätt som utnyttjade utrymmet maximalt. Det var knappast första gången, säger han.

En grov uppskattning ger med andra ord vid handen att bara den här segelbåten sannolikt hunnit fraktat över minst sex miljoner cigaretter innan Kustbevakningen slog till. Skepparen dömdes till 1,5 års fängelse i hovrätten. 

Det andra stora beslaget av smuggelcigaretter skedde den 7 juni i år. Då bordades en svenskflaggad segelbåt av märket Bavaria utanför Nynäshamn. Ombord fanns en skeppare från Ukraina och en man från Belarus. Kustbevakningen hade fattat misstankar kring båten av bland annat samma skäl som i det första fallet; den märkliga rutten.

Skepparen hade hyrt båten av en privatperson i Nynäshamn. Han betalade 40.000 kronor för att under två veckors tid ”lära en kompis att segla och fiska”.

Men syftet var ett annat. Seglatsen gick först mot Bornholm, sedan rakt österut, ut på internationellt vatten. På ungefär samma position som den båt man stoppade i september 2018 saktade den ner farten för att sedan försvinna från Kustbevakningens radar.

I det här fallet hävdade besättningen att de hittat lådorna med cigaretter flytandes till havs, sydost om Gotland. De hade legat i plastsäckar, sammanbundna med rep. De hade lyckats få ner drygt 1,6 miljoner cigaretter i båten.

– Jag tänkte att om jag tar dem till Sverige kanske jag får någon form av belöning av svenska myndigheter, därför plockade jag upp dem, sa skepparna i förhör.

– Pengarna som smugglingen genererar göder annan organiserad kriminell verksamhet. De vi griper och utreder är ofta bara hantlangare, som pressats eller fått betalt för att smuggla, säger Mikael Lybeck, brottsutredare på Tullverket. Foto: Kevin Chang

Det trodde dock inte Södertörns tingsrätt på. Männen dömdes till ett år och fyra månaders fängelse och utvisning för ”olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, grovt brott”. Orsaken till att de inte dömdes för tullbrott var att det inte med säkerhet kunde uteslutas att de förtullats in i EU vid ett tidigare tillfälle. 

Det är dock omöjligt att bedöma hur omfattande smugglingen med fritidsbåtar över Östersjön är.

– Vi tror att den är ganska frekvent, och det är heller ingenting nytt. Tyvärr har vi inte kapacitet att övervaka all trafik, konstaterar Jonas Karlsson, nationellt sakkunnig på Tullverket.

Martin Hollingwoth bekräftar bilden:

 – Kusten är 240 mil lång och under sommarhalvåret är fritidsbåtstrafiken intensiv, konstaterar han.

Enligt en rapport från 2018, beställd av Svenska tobaksleverantörsföreningen, är numera var femte cigarett som röks av stockholmarna insmugglad. Det är en dramatisk ökning, tidigare uppskattningar har legat på runt 14 procent. 

Cigaretterna säljs på gatan, på klubbar men också av mindre nogräknade tobakshandlare och då under disk.

– Staten går miste om miljoner i skatter och avgifter. Vi vet också att pengarna används till att finansiera annan brottslighet, det krävs en organisation som tar emot och omsätter den här mängden av cigaretter, säger Mikael Lybeck, brottsutredare på tullkriminalen.

Sedan den 1 april i år har Kustbevakningen fått utökade rättsliga befogenheter och ambitionsnivån har höjts. Samtidigt slog fackförbundet TULL-KUST i somras larm om att myndigheten är kraftigt underfinansierad. Facket talar om ett akut behov av 100 fler kustbevakare och investeringar i nya fartyg och teknik. De knappa 1,3 miljarder man har i budgetanslag räcker inte, inför 2020-2021 har man äskat om ytterligare 93 miljoner kronor för att klara det omfattande uppdraget.

– Vore vi fler skulle vi kunna upptäcka mer, så enkelt är det, konstaterar Martin Hollingworth och kastar ännu en blick ut mot det hav som är hans arbetsplats.

Vart de cigaretter som tas i beslag tar vägen? 

De eldas upp. Därmed går miljontals kronor bokstavligen upp i rök – i miljöcertifierade förbränningsanläggningar.